Kartáče

Kolekce těchto kartáčů na obuv vznikla ve spolupráci s kartáčníkem Jiřím Zahálkou. Zahrnuje nanášecí a leštící kartáče, které jsou ergonomicky přizpůsobeny své funkci. Hlavní předností je poměrně jednoduchý tvar, který vznikne pouhým rozříznutím vysoustruženého oválu.

Historie kartáčnického řemesla sahá hluboko do minulosti a je úzce provázána s rodinou Jiřího Zahálky z Hlinska. Jeho předci z Kojetína na Moravě a z Hlinska  se odjakživa věnovali kartáčnictví. Po válce, s nástupem komunictického režimu, byli nuceni s řemeslem přestat. V devadesátých letech 20. stol otec pana Jiřího Zahálky opět navázal na rodinou tradici a obnovil kartáčnickou výrobu. Od devadesátého sedmého roku přejímá rodinný podnik Jíří a pokračuje v tradici dodnes.

 

Fotografie: Ladislav Kyllar

Brushes

The collection of brushes for shoes was made in cooperation with the craftsman Jiří Zahálka. It contains horsehair polish aplicator brushes and horsehair shine brushes, which are ergonomically adapted for their functions. The main advantage is a simply shape, which is created by uncomplicated cutting of wooden oval shape.

The craft producing brushes has a deep history and it is closely linked with the family of Jiří Zahálka, which comes from Hlinsko. His ancestors from Kojetín na Moravě and from Hlinsko have always been devoted to this craft. After the War the family had to stop the craft because of the communist regime. In 90´s the father of Jiří Zahálka started the tradition again and he restored the production of brushes. Since 1997 Jiří Zahálka has taken over the family business and he still continue in that.

 

Photography: Ladislav Kyllar